AVALEHT2019-10-04T08:05:10+00:00

ROHUVÄLJA KODUD

JÄRVEKÜLA, RAE VALLA PÕHJAPIIRKOND

Otsite oma unistuste kodu 10 minuti kaugusel Tallinna kesklinnast? Otsite kiirelt arenevat ja tugevat kogukonda sõbralike naabritega? Kaaluge Rae valla põhjapiirkonda – kõige kiirema ja lühema ajaga Tallinna kesklinna.

Omavalitsus tegeleb pühendunult siinsete perede vajaduste rahuldamisega. Siin on mitmed sportimisvõimalused, kauplused, koolid, lasteaiad ja hea transpordiühendus. Omavalitsuse plaan on jätkata taristu täiendamisega, juurde tuua teenusepakkujaid ja luua kergliiklustee ühendus Ülemiste järve looduslike metsade ja Tallinnaga. Piirkonna elanike arv on kasvanud keskmiselt 400 inimest aastas ja kasv jätkub. Tutvuge põhjalikult ja kaaluge Teiegi siia oma kodu ehitamist. 2019. a suvel antakse vallale üle Rohuvälja tee, mis hakkab teenindama 19 elamukrundiga ala. Seniks on kruntide ostjatel võimalik teha oma maja ehituse ettevalmistusi ja alustada ehitusega peale krundi kätte saamist sama aasta suveperioodil.

MIKS ROHUVÄLJA?

Maastik on kohati 2 meetrise loodusliku kaldega. Maja saab paigutada arvestades päevavalgust. Arendusel on ühtse arhitektuurse stiili visioon. Võimalus ehitada maja ja abihoone. Maa-ala ehitamisel kuni 225 m2. Hoone kõrgus kuni 8 m.

ASUKOHT

RAE VALLA PÕHJAPIIRKONNA ELANIKE ARV KASVAB KESKMISELT 400 ELANIKU VÕRRA AASTAS

See on kaasaegne elamurajoon, millel on kõige kiirem ühendus Tallinna kesklinnaga. Omavalitsuses sujuvad administratiivsed toimingud, pereelu toetav keskkond on välja arenenud.

Põhjapiirkonna hüved:

Kaks suurt kooli, rajatakse kolmas kool, 5 lasteaeda (Aruheina Lasteaed, Assaku Lasteaed, Järveküla Lasteaed, Leerimäe Lasteaed, Peetri Lasteaed), 6 lastehoidu, spordikeskused ja ujula, Ülemiste kaldapiirkonna promenaad, rohkelt kergliiklusteid, mis ühendatakse Ülemiste järve ja Tallinnaga, suurim elamusspordikeskus Baltikumis, Järveküla spordikeskus, Jüri spordikeskus, Rae huviala kool, Järveküla Kool, Peetri Põhikool, Assaku põhikool (ehitatakse). Ühistransport: Vana-Tartu maanteel 132, 121, 162 131A, Tartu maanteel 130, 131, 138, 139, 135, 120.

Rae valla arengukavaga saad tutvuda siin: 

PAKUME VÕTMED KÄTTE LAHENDUST

KOOSTÖÖS RAADIUS ARHITEKTUURIBÜROOGA

Arendaja koostöös arhitektidega on võtnud omale eesmärgiks kujundada parim võimalik elukeskkond. Eriilmelised, kuid ühtse stiiliga hooned moodustavad omanäolise ja unikaalse arhitektuurse terviku, kus viibimine on nauditav.

Eramute ruumilahenduses ja krundile paigutusel on arvestatud ümbritseva loodusega ja paiknemisega ilmakaarte suhtes. Olulised märksõnad ruumipaigutuse juures on avarus ja paindlikkus – peamised eluruumid on disainitud selliselt, et vajadusel on võimalik ruumid liita üheks või alternatiivina luua hoopis lisaprivaatsust. Samas on kõikides eluruumides küllaldaselt päevavalgust. Paindliku ruumilahendusega hooned on eeldus mugava ning jätkusuutliku elukeskkonna tekkeks. Eramutele on projekteeritud hoonega ühtse terviku moodustavad terrassid, mis avanevad hoone päikesepoolsesse külge ning läbi avarate uste ja akende toimivad eluruumi pikendusena hoonest väljas.

Hoonete projekteerimisel on lähtutud uusimatest ehitustehnoloogiatest ning -materjalidest. Selle tulemusena on projekteeritud hooned ka väga energiatõhusad ning vastavad B-energiaklassi nõuetele.

GALERII

KRUNDID & HINNAD

Liigu hiirega kinnistul reale, et näha asukohta kaardil.

POS. Nr. AADRESS KRUNDI
SUURUS
KRUNDI
HIND
KRUNDI HIND
KOOS MAJAGA ALATES
STAATUS
1 Rohuvälja põik 3 1999 m2 125 000 € MÜÜDUD
2 Rohuvälja põik 6 2006 m2 125 000 € VABA
3 Rohuvälja põik 4 1511 m2 115 000 € 335 000 € VABA
4 Rohuvälja põik 2 1503 m2 115 000 € 335 000 € VABA
5 Rohuvälja tee 1 1502 m2 115 000 € 335 000 € VABA
6 Rohuvälja tee 3 1500 m2 115 000 € 335 000 € VABA
7 Rohuvälja tee 5 1502 m2 115 000 € 335 000 € BRONEERITUD
8 Rohuvälja tee 7 1506 m2 115 000 € 335 000 € VABA
9 Rohuvälja tee 9 1530 m2 115 000 € 335 000 € VABA
10 Rohuvälja tee 11 1528 m2 115 000 € 335 000 € VABA
11 Rohuvälja tee 13 1760 m2 115 000 € MÜÜDUD
12 Rohuvälja tee 18 1506 m2 115 000 € MÜÜDUD
13 Rohuvälja tee 16 1501 m2 115 000 € 335 000 € BRONEERITUD
14 Rohuvälja tee 14 1509 m2 115 000 € MÜÜDUD
15 Rohuvälja tee 12 1506 m2 115 000 € 335 000 € VABA
16 Rohuvälja tee 8 1503 m2 115 000 € 335 000 € VABA
17 Rohuvälja tee 6 1508 m2 115 000 € 335 000 € VABA
18 Rohuvälja põik 1 1524 m2 115 000 € 335 000 € VABA
21 Rohuvälja tee 10 1509 m2 115 000 € 335 000 € VABA

Kruntide valmimise ajagraafik:

> September 2019 esimeste eramute ehitustegevuse algus;
> September 2019 Kruntide asjaõiguslepingute sõlmimine;
> August 2019 Uute planeeritud tehnovõrkude ja teede ehitamise lõpetamine (võrgu valdajate poolt kuni liitumispunktideni) ja vastavate kasutuslubade väljastamine;
> Mai 2019 asfalteerimine;
> Veebruar 2019 Ehituse algus;
> Jaanuar 2019 Ehituslubade väljastamine Rae Vallavalitsuse poolt tehnovõrkude, rajatiste ja teede ehitamiseks;
> Detsember 2018 Ehitaja valimine;
> Detsember 2018 Tehnovõrkude, rajatiste ja teede tehniliste tingimuste väljastamine ja nende projekteerimise alustamine koos vajalike kaasnevate lisauuringute teostamisega;
> November 2018 Planeeringu järgsete kruntide moodustamine ja vajalike servituutide seadmine;

MÜÜGIINFO

Risto Saaremets

Kliendihaldur

Tel: +372 610 8777
Mob: +372 5100 212
E-post: risto.saaremets@laam.ee
Koduleht: www.laam.ee

LAAM Kinnisvarakaudu saate abi ka kinnisvaraga otseselt seonduvates küsimustes nagu: kindlustus, kolimine, lukuabi, energiamärgise tegemine, valveteenus, valguslahendused, sisekujundus, köögi- ja elutoa mööbel, kodutehnika, kardinad, saunatarvikud, san.tehnika, jpm. Küsige kindlasti lisainfot ja vaadake siia: laam.ee/et/teenused

Taotle kodulaenu LHV-st. Laenuhaldur võtab sinuga pärast taotluse esitamist ühendust ja koostab esialgse pakkumise. Maa ostu puhul on nõutav minimaalne omafinantseering 50%. Ehituse ajal peab olema kaasatud ehitusjärelvalve. Kuni kasutusloa esitamiseni on laenu intress 1% kõrgem.

TAOTLE LHV KODULAENU

MÜÜGIHINNAS SISALDUB:

Müüdava kinnistu müügihind sisaldab järgmiseid liitumisi ja tehtud töid:

 1. Väljaehitatud liitumispunkti ja liitumistasu kanalisatsioonitrassiga liitumiseks.
 2. Väljaehitatud liitumispunkti ja liitumistasu veetrassiga liitumiseks.
 3. Väljaehitatud liitumispunkti ja liitumistasu elektrivõrguga (peakaitse kuni 3 x 16A) liitumiseks.
 4. Väljaehitatud sidevõrgukanal kinnistu piiril.
 5. Võimalust ja õigust kasutada valgustatud elamurajooni siseseid sõidu- ja kõnniteid juurdepääsuks Kinnistule vastavalt detailplaneeringule ja projektile. Peale teede valmimist antakse need üle kohalikule omavalitsusele.
 6. Võimalust ja õigust kasutadasotsiaalse sihtotstarbega krunti, mis asub detailplaneeringu alal.
 7. 100% suurust osa Rae valla poolt kehtestatud valla sotsiaalobjektide väljaehitamise tasust.*
 8. Käibemaksu.

* Rae vald on kehtestanud iga planeeritud eluaseme kohta 2500 euro suuruse tasu, mida kasutatakse valla sotsiaalobjektide (lasteaed, kool, spordihoone, sotsiaalkeskus jms) väljaehitamiseks.

MÜÜGIHINNAS EI SISALDA:

 1. Sidevõrguga liitumise tasu (sõltub valitud operaatorist ja paketist).
 2. Müügilepinguga seotud notaritasusid.
 3. Riigilõivu uue omaniku kandmiseks kinnistusraamatusse.

LEPINGUD JA MAKSETINGIMUSED

1. Krundi välja valimisel sõlmitakse lihtkirjalik broneerimisleping, broneerimistasuks on 5% kinnistu müügihinnast.
2. Peale kruntide moodustamist ja servituutide seadmist sõlmitakse broneerijaga notariaalne võlaõigusmüügileping, mille sõlmimiseks tasub broneerija 20% kinnistu hinnast.
3. Peale Rohuvälja tee ja kõikide trasside välja ehitamist, kasutusloa saamist ja vallale üle andmist sõlmitakse ostjaga asjaõigusleping, mille sõlmimiseks tasub ostja ülejäänud kinnistu hinnast.

LAAM KINNISVARA

LAAM Kinnisvara OÜ on asutatud 2013 a. Ettevõtte omanikeks on pikaajalise kinnisvara alase kogemusega Aivar Villemson ja Mart Saa. Olles kinnisvara ettevõtteid ja suuremahulisi projekte teinud enam kui 22 aastat, peame oma tugevusteks nii klientide teenindamist, kui kinnisvara arendamist. Meie poolt läbiviidud projektid hõlmavad endas nii suuremahulisi elamupiirkondi, kui äriprojekte. Vaata lisaks: www.laam.ee